برآورد تقريبي ساخت
جدولي از برآورد تقريبي ساخت يک ويلا و يا واحد به ازاي هر مترمربع زير بنا با آيتم هاي ذکر شده
مدلسازي ديوار سازه سبک فولادي LSF در نرم افزار ABAQUS
بررسي و تحليل تنش و کرنش در سازه هاي LSF
توليد سازه LSF به روش نيوزلندي (CAD/CAM) در کارخانه
طراحي و توليد سازه با معيار و استاندارهاي روز جهان
نمونه اي از سازه LSF
کليپي از سازه نصب شده LSF
انيميشن اجراي LSF
نمونه 3D اجراي سازه سبک LSF تا اتمام کار
نحوه اجراي LSF
کليپي از نحوه مونتاژ و نصب سازه LSF با روش نيوزيلندي
12345