ساخت سازه LSF در تبريز
ساخت 600 مترمربع سالن بر روي تراس مجتمع تجاري ستاره باران (الماس غرب) تبريز با سازه سبک فولادي LSF
LSF
تجهيز کارگاه و ساخت دفتر مدير پروژه و سرپرست کارگاه با سازه سبک LSF براي شرکت ايستافر در پروژه هتل فرشته پاسارگاد در سه روز
LSF
ساخت اتاق برق و کنترل آبنماي موزيکال واقع در بوستان جوانمردان تهران با سازه سبک LSF براي شرکت جهاد توسعه زيربنايي در 50 روز
12345678