شرکت سامان کوشان سپهر به عنوان يکي از مجريان سازه هاي بتني با کارنامه اي درخشان در جهت رسيدن به ايراني آباد با رويکرد حفظ محيط زيست و توسعه پايدار در اين عرصه قدم گذاشته تا بتواند بخشي از رسالت خويش را به سرانجام رساند. اين شرکت با ارئه خدمات مشاوره و ساخت سازه هاي بتني مي توانند بخشي از نياز مشتريان و کارفرمايان محترم را برآورد کرده و دغدغه ايشان من باب مديريت در ساخت را کاهش دهد. خدماتي که گروه متخصص شرکت مي توانند در اين زمينه ارائه دهند به شرح ذيل مي باشد:

        1. مشاوره در جهت گرفتن تصميم درست براي ساخت سازه بتني.

        2. ساخت و نصب سازه هاي بتني ار مرحله ابتدايي.

        3. متره و برآورد کردن نقشه هاي بتني.

        5. تهيه ليستوفر جهت جلوگيري از پرت بالاي مصالح.

        6. اجراي سقف هاي پيش تنيده

 

     از طرف ديگر شرکت سامان کوشان سپهر در جهت رسيدن به برنامه استراتژيک 10 ساله خود در قالب همکاري مشترک وارد در عرصه توليد قطعات پيش ساخته بتني از جمله سقف هاي پيش تنده مجوف (هالوکور) گرديده است تا بتواند به قطبي در صنعت ساخت و ساز کشور تبديل گشته تا همچنان به آبادي کشور عزيزمان بي انديشد. از اين رو خدماتي که گروه متخصص شرکت مي توانند در اين زمينه ارائه دهند به شرح ذيل مي باشد:

        1. ساخت قطعات پيش ساخته دال مجوف (هالوکور).

        2. ساخت بلوک هاي بتني با سايزهاي متفاوت (نيوجرسي).

        3. ساخت باکس هاي بتني جهت اجراي زيرگذر.

        4. ساخت سوله هاي پيش ساخته بتني.

        5. ساخت تيرهاي پيش تنيده بتني جهت اجراي عرشه پل ها.

        6. ساخت بلوک هاي بتني جهت نصب در چهارراه ها.

        7. ساخت ديوارهاي بتني پيش ساخته جهت حصارکشي فضاهاي باز در طرح ها و سايزهاي مختلف.

 

i want an affair reasons women cheat link
my husband cheated women who love to cheat married men affairs
generic viagra manufacturer viagra steroid cartoons viagra smokestack lightning
free spy apps spy phone apps free spyware for cell phone